Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO

$AKCE
$VYTVORENO

DODAVATEL
$DOD_SPOLECNOST
$DOD_JMENO
$DOD_ULICE
$DOD_MESTO $DOD_PSC
$DOD_TELEFON
$DOD_EMAIL

ODBĚRATEL
$SPOLECNOST
$JMENO
$ULICE
$MESTO $PSC
$TELEFON
$EMAIL

$POZNAMKA

Č. faktury: $CISLO_FAKTURY
Termín: $TERMIN
Záruční doba: $ZARUCNI_DOBA
Datum předání: $DATUM_PREDANI
Splatnost faktury: $SPLATNOST_FAKTURY
Splatnsost zálohové faktury: $SPLATNOST_ZALOHOVE_FAKTURY


$POLOZKY


Cena celkem: $CENA_CELKEM    
Cena celkem vč. DPH: $CENA_CELKEM_DPH