Informace o organizaci

Podle jakých pravidel a na jaký účel jsou vybrané prostředky použity?
Získané prostředky jsou použity za účelem pomoci obětem válce na Ukrajině.

Eviduje/zveřejňuje charita seznam svých dárců? Podepisuje s dárci nějakou smlouvu?
Seznam našich dárců nezveřejňujeme, na transparentním účtu je možné sledovat výpis transakcí.

Dostává dárce výměnou za dar nějaký produkt nebo protislužbu?
Dárce nedostává výměnou za dar žádný produkt, bude mu zasláno pouze potvrzení o daru.

Jsou vybrané prostředky zasílány do zahraničí?
Získané finanční prostředky nejsou zasílány do zahraničí. Jsou použity na území České republiky.

Co se stane s penězi, které nevyčerpáte?
V případě, že se rozhodneme ukončit činnost spolku, protože již nebude pomoc potřeba a zbydou na transparentní účtu nějaké finanční prostředky, tak vybereme, třeba i veřejným hlasováním, nějakou charitu, či spolek s podobným zaměřením, a peníze mu věnujeme na jeho transparentní účet. Samozřejmě vše v souladu s platnou legislativou upravující činnosti spolků a nakládání s finančními sbírkami.

Mohu sledovat, za co peníze utrácíte?
Ano, samozřejmě. Toto je princip TRANSPARENTNÍHO ÚČTU. Vidíte všechny příspěvky, ale i všechny náklady. Jednoduše máte v reálném čase přehled o tom, kdo přispěl jakou částkou a za co byly peníze vynaloženy. Všechny nákupy budeme také dokumentovat pomocí fotografií a budeme Vás s nimi seznamovat na veřejných kanálech. Jako jsou tyto stránky nebo Facebook skupina. (odkaz)

Přispívat se dá jednorázově, a to finanční částkou. Přispět můžete buď přímo na TRANSPARENTNÍ ÚČET nebo prostřednictvím služby DONIO.cz, kde jsou vypsané charitativní sbírky. Odkaz zde: https://www.donio.cz/pomahame-spolu

Přispívat můžete i pravidelně. Stačí vytvořit trvalý příkaz k úhradě ve svém bankovnictví.
číslo účtu:
Variabilní symbol:

Mohu přispět i nefinančně? Například materiální pomocí?
V současné chvíli ne. Není to z důvodu, že bychom si Vaší pomoci nevážili. Je to z důvodu, že potřeby lidí na Ukrajině a Ukrajinců uprchlých do ČR se v průběhu času mění. To co je potřeba nyní nebude potřeba za deset dnů. Materiální pomoc by tak byla mnohdy necílená a zbytečná. S lidmi na Ukrajině jsme v kontaktu a za finanční dary nakupujeme přesně to, co je v tu chvíli potřeba.

Proč přispět právě spolku POMÁHÁME SPOLU a ne prostřednictvím národních nebo nadnárodních sbírek?
Naše pomoc je cílená, rychlá a operativní pro konkrétní lidi. Není v našich silách pomoci celé Ukrajině nebo úplně všem uprchlíkům z Ukrajiny. Pomáháme lokálně na Ukrajině a pomáháme lokálně zde v Praze. V rámci naší rozšířené komunity. To znamená, že Váš příspěvek pomůže lidem, kterým jste měli šanci pohlédnout do tváře, podat si s nimi ruku, nebo poznat jejich rodiny. Jsou to konkrétní lidé se jmény, ne anonymní lidé "tam někde na Ukrajině".

Datum vzniku a zápisu spolku Pomáháme spolu, z.s., do spolkového rejstříku je 7. března 2022.

Vaší pomoci si vážíme!